ECBO

functie Programmamanager ai CINOP/ECBO. Herinrichting van een meerjarig kennisverspreidingsprogramma gericht op het mbo-beroepsonderwijs. Dit programma draagt bij aan het versterken van het kennisniveau en het onderzoeksklimaat in de sector beroepsonderwijs.  

werkzaamheden SWOT-analyse lopend programma, plan van aanpak herinrichting kennisverspreidingsprogramma 2020 (financieel management), jaarplan en begroting 2021. Optimalisatie van communicatiemiddelen en rapportages. Stakeholdersanalyse en relatiemanagement. Team met 15 professionals.
Opdrachtgever subsidieverstrekker Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

middelen Optimalisatie en vernieuwing van lopende en toekomstige kennisverspreidingsactiviteiten (podcasts, webinars, nieuwsbrieven, kennisateliers, publicaties, leergangen en restyling website canonberoepsonderwijs.nl.

‘Marjolein is een uitstekende programmamanager die in staat is niet alleen de voortgang op grote omvangrijke projecten te sturen en te bewaken, maar ook de menselijke kant in het werk in het oog te houden.’
Hedvig Niehoff, directeur CINOP/ECBO

terug naar overzicht