sanoma media

functie Communicatieadviseur ai 

Ontwikkelen van een corporate communicatiebeleid voor Sanoma Uigevers.

werkzaamheden Professionaliseren, managen en coachen van de communicatieafdeling.

Vaststellen van de positionering en vertalen naar het toekomstige communicatiebeleid voor Sanoma Uitgevers corporate. Initiëren en opzetten van een PR-beleid voor Sanoma Uitgevers corporate. Sanoma Award: communicatieplan, voorwaarden en logistiek organiseren, samenstellen en bijeenbrengen van jury, beoordelingen van cases, organisatie en programma, prijsuitreiking. Plan van aanpak om de communicatieafdeling te profileren binnen Sanoma Uitgevers B.V.

middelen Plan van aanpak Public Relations. Lancering Sanoma Award: website, intranetberichtgeving, posters, publicaties in personeelsblad, feestelijke uitreiking. Profilering communicatieafdeling: alle voorkomende werkzaamheden van de communicatieafdeling samengevat in een brochure.

resultaten Publicaties in landelijke dagbladen (o.a. NRC), vermeldingen op diverse sites. Zo'n 30 teams schrijven zich in en dingen mee naar de Sanoma Award. Profilering communicatieafdeling: diverse aanvragen voor een gesprek.

terug naar overzicht