ruimtelijk gemeente Eindhoven

functie Communicatieadviseur ai ruimtelijk domein

Communicatieve ondersteuning bij het transitietraject dat speelt binnen het ruimtelijk domein.  

werkzaamheden als lid van het transitieteam inhoud geven aan de nieuwe inrichting van de organisatie om samen te komen tot een integrale, gebieds- en vraaggerichte manier van werken. Invulling van het interne communicatiebeleid. Communicatieplan. Uitvoering en organisatie van middelen. Redactionele activiteiten. Organiseren van (thema) bijeenkomsten. Verslaglegging in woord, beeld en film.

middelen Teasercampagne. Maandelijkse nieuwsbrieven. Intranetpagina's: opmaak en invulling. Inhoudelijk begeleiden van 9 bouwteams tijdens scrumsessis en bijeenkomsten. Organisatie van kennismakingsdagen op locatie. Bijpraatsessies, ontmoetingen tussen afdelingen en collega's. Diverse bijeenkomsten organisatiebreed gedurende het hele transitieproces.

‘Marjolein vertaalt concepten naar creatieve en praktisch uitvoerbare ideeën. Ze bijt zich hierin vast en laat niet los. Ze is het type "getting things done".’
Boris Liebrand, Organisatie adviseur

terug naar overzicht