Expertisecentrum interlandelijke adoptie

functie: communicatieadviseur a.i.

werkzaamheden: ontwikkelen van een positionering voor een nieuw Expertisecentrum (INEA) voor interlandelijk geadopteerden en hun familie. Schrijven van een communicatieplan ten behoeve van de introductie van het centrum in maart 2023 door minister Weerwind. Voorbereiding en uitrol van communicatiemiddelen (huisstijl en website). Schrijven van een corporate story in samenwerking met geadopteerden, familie en professionals. In kaart brengen van klantreizen voor de belangrijkste doelgroepen en vertalen naar het communicatiebeleid. 

middelen: nieuwsbrieven, artikelen, interviews en website.

'Professionaliteit zit verweven in Marjolein haar DNA. Ze is doelgericht, effectief, creatief en zorgvuldig zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.'
Bina de Boer, Projectleider Expertisecentrum interlandelijke adoptie

terug naar overzicht